Osemsmerovka #35995 - Je najmocnejšia na svete lebo......

Je najmocnejšia na svete lebo...... ...(tajnička)

LGÁŤSONTIŽORATS
RMLIEKOVEVERICA
ÁÉSYLETECPÁKLAK
KEFHCÁZHAVAOÍRN
EIMOLEAČLKERMSU
LNAAŠLRUFUTBALR
OAŠYAUBÍPREKFPT
RVKNKNOÁNBRALOS
EÁAVYŠETRENIETŠ
VRRAKODAIRELJOB
ZPALUBOVKAŽRAMA
ÁSZÁSADAKČITŠOD
BKAPITOLANÍBAKA
AKINATOBNEHODAR
LOSOSTRAKABÚRTZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk