Osemsmerovka #35867 - Ale (tajnička) je: láska, radosť, pokoj, ...

Ale (tajnička) je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Galatským 5, 22 - 23 ...(tajnička)

DOPADASÍRPĎOAVO
TUAKSKTPAMEŠITA
TCIBČČEOBYVATEĽ
IRCAIIBDNNDTŠZM
NÉALERLKEOEEERE
SDRKÚTOOŽNMŽBOŽ
CRKSYAKVVADNZKA
EOOISIOATBRAÁŠŇ
NKTPPHMČROÁMZÚD
ÁESERCOOISDUNRE
CRIMCYTKLÁERAŽR
IMREHSÍRFZBPMAT
ASAZAPVVIDEONTS
CVÝSTRAHAGHŽÍVÚ
DAPÍRPVIANOČKAA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk