Osemsmerovka #35860 - Pes získal svoju krásu bez ješitnosti , ...

Pes získal svoju krásu bez ješitnosti , silu bez krutosti a ľudské cnosti ...(tajnička)

BNEČAVEIRHOGNAM
GÓLOKEOZEODRĽAU
ŽTDSCVTŽVSOÓVCC
EEHDIKÉLATRFÁÚE
NŽRLFÚRIKIÔKPĽV
BSAMIČKAUAPANPA
APÝOPAEBÁVLUOCR
KCOVERDOCKIZMOŽ
ČCIEVAOKIREAPTO
IBÁROKŤRAMNAÁRN
ŽHCČGČKSOIKGOII
EMAŠLIČKAKABBBL
VRELÍDTKÍLOŽLÚY
MURTNECHPBBÝENB
YSNÍŽDTKATNOKAB
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk