Osemsmerovka #35684 - Sokratov žiak, najvýznamnejší grécky filozof

Sokratov žiak, najvýznamnejší grécky filozof ...(tajnička)

MORETILEGI
ALPŠEPKÁRR
NEREVDOVLA
DČPAKTNAAF
ANLRZMFZKI
ROOOOULELN
ÍLMZRDILEÉ
NOBÁÓRKÍIR
KIANNCTNČI
AVYKARTAVA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk