Osemsmerovka #35596 - Klávesnica

Klávesnica ...(tajnička)

KZAPÍNANIE
APEKÁRÓKAP
HZLFÁFVÁIR
AÁMÓERTBCO
RLILŤÁILÁR
TEEIESMITO
STRAŠIAKUC
ÝNKSNCNLMT
VÍACNIYCBV
AKAABODÁNO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk