Osemsmerovka #35543 - Úvodná reč

Úvodná reč ...(tajnička)

BUNRPKARIA
ŽIHĽAVATOD
ROKAĽVSTRĹ
PÚEŇŠCTSÍÚ
ČBZDEETÚBF
OROAREBREG
RAŠLPMÁTZO
VDIKAŤHÁĽR
OLTOKFORAM
ÁOTPOVANIE
, , , , , ,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk