Osemsmerovka #35540 - úvodná reč

úvodná reč ...(tajnička)

BUGNKARIADOKADR
ESETAPAAČISTINA
AANEYHBVUNKYSÍD
CKEAKNÍRTIVÚČMA
IČREKTFGLUKÓZAS
VIÁORARMÁZLLTTÝ
OŽTOÍVVAŤÚAPHIV
ŠUOÁŽALÁRTDROVK
ORREILODNOGVEĽK
ŠDOSKSŤÍFMARBAP
ÍSMAZOKVÝRAZNEN
IEREINDLOŽTEXTU
, , , , , , . . . , , . .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk