Osemsmerovka #35535 - Práca s textom

Práca s textom ...(tajnička)

VEĽKOSŤFAR
BAPÍSMAZVÝ
RAZNENIETE
XTUTUČNFÉK
URZÍVAPOOD
ČIAŽRKNNUT
ÉTITAULTNÁ
SACPUTSÁZT
RANAOBVNRÁ
ZOKSYMBAOL
https://osemsmerovky.relaxweb.sk