Osemsmerovka #35257 - Prianie

Prianie ...(tajnička)

RHNIEDOVÁN
ZÉDBOŽTEKO
DČTKAURIVÁ
IKMNRDPRAJ
ROSÚEIŠŤNA
IBPSNSOTAN
GOEETTBMMÝ
ERVNRKLARO
NÁÁOAABĽAP
TZKVPÝROBK
2 0 2 1
https://osemsmerovky.relaxweb.sk