Osemsmerovka #34994 - Aké to boli krásne časy, keď som čítal ...

Aké to boli krásne časy, keď som čítal konšpiračné teórie ...(tajnička)

BOHDEFINÍCIAPPR
AREBARBORAŇKOOÉ
CZARBOUŽIVÁAKKD
IOAĽGRAMOFÓNÝOA
NSTUŽKAČUŇATVŽK
ETTDŠAIŇEŤKÍŇKS
ŽAAÍDŽZRŠNČNEAA
ATLEOSAEÁJUARHK
ROÁPSIMERPSTÁPT
PKRDTONVRBLVKRN
LŤTSAKTAMČOAEÍE
ÁAIIVĽOKINHKLSD
TČCTNPHRVRCŠAAU
NEHKÍVUOCEROVDT
OPOOKBRMPDVVAAŠ
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk