Osemsmerovka #349 - Hlavným znakom priemyselnej revolúcie je ....

Hlavným znakom priemyselnej revolúcie je .... ...(tajnička)

ISTRAPECPN
VYDRADHTOU
ŠPIÓNUESZS
BAZALKAADA
TFLIRTAPRI
RRGAIABÁAC
DÁPAKROZVN
NZPLMASKAA
EACINVOĽUG
KPIZLŠÁCIE
ÍMKÁROBÁTL
VAKVIETOKE
ALAKČALOZI
https://osemsmerovky.relaxweb.sk