Osemsmerovka #33632 - Riešenie v tajničke...

Riešenie v tajničke... ...(tajnička)

PTLAČÍTKOP
IREMEŇNTSF
RRIOKORTOA
ZÁSADARHÁZ
KMBTTUJASU
RIAÓHERUPĽ
OKRKLÚĽETK
SKLŠGMRKVA
NCAIOSADAI
ÁAFPZÁLOHA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk