Osemsmerovka #32898 - V. Vendrinský

V. Vendrinský ...(tajnička)

DOVÔDCÉRKADOTRESKAVM
MKORVKHSPABKSUSEDYRA
ŽŽÁDOLEMIKROFÓNÝŠATV
PEKMDZUČERZPJACEVKAP
RJIEIŽBPBĽDCELTČLČRR
IKVDILUUAAAIGRELAIKI
HACORMSDŠSREOKLRRZOE
LMÝVPČLNOKOVÁDSAVYTD
ÁZVIPORADCAAHLSIAFSU
ŠÍČNAKČIRTAIHCYSPAIŠ
KKFARMACEUTKACHVNDRK
ASEKVKNĽTXEORVSADZAY
APDVPYIKÚHENOÉRELLRN
KÍŽONMČĎRÁUKBTFEBUEL
ĽNSRÝLÍROČAAÚTIOZLPI
UAVTÁŠRSDIGESTORŠEOA
BČUEEDPCAKTAUTOALARM
ISRVKYLHEINELOHRMPTE
CASUMZIOGEEABDASÝVÁN
IAAKNEIDUTSLIEPKAZŽE
. , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk