Osemsmerovka #32845 - Je to obdobie chladu vo svete

Je to obdobie chladu vo svete ...(tajnička)

NARVAHISVT
ŽNCTUDMNIP
OLEUNÁPENŔ
LVVČKTLPOH
DAONOIAOBĽ
NBJILGNDRA
INDAÍETAAV
EÁAKKRÁRNA
ROZVOJTOIĽ
DEJISKOKEZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk