Osemsmerovka #32707 - Čo to znamená, keď vám prejde čierna mačka ...

Čo to znamená, keď vám prejde čierna mačka cez cestu? ...(tajnička)

AZDASČERVOTOČKA
VEĽMAJSTEROTRAS
AMESTOCHUTNÁVKA
ŇETTETAŠKALŠPČA
VPAREKESRAPOAIB
OIĎÁÚŇRDŽOMKLGĽ
VSŽŽEBYERSGNUOA
AŠPNBHKTTÓNÍBLM
RIIIBAKALÁRVOOO
PBEKNAKIPIRKVEJ
OESOEGPLROŠKKHE
ONENKEPAAOHÁACL
TIŇAATROTŽBRARO
UCHYMNAUNEÁUEAM
AAZÁMKAILGDNZBE
https://osemsmerovky.relaxweb.sk