Osemsmerovka #32706 - So ženou sme sa rozhodli, že nechceme mať deti

So ženou sme sa rozhodli, že nechceme mať deti ...(tajnička)

PKRAHRDZABVJČDA
ALDZIKONKAEAITK
IICEROVDOTYZSEČ
NEMLTNEŽDÔKVOXE
TTÁBORITÚŽDENES
AKPVÝKRESTAČOMÚ
RADOVÔPKČEPÍLPO
AZCNMUSOUKDKILE
NÓNRAÔTEMPORCÁS
TUITANCEEREJARF
UTŤERDIKRŤZCBAĽ
LROTTILRAÁÚLKPA
AIVAOOČZDOKNIMŠ
EVKPMRNKLEAŤANK
ŽKAAKČAĽOBJEMOA
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk