Osemsmerovka #32704 - Ja a moja manželka sme žili šťastne dvadsať ...

Ja a moja manželka sme žili šťastne dvadsať rokov. ...(tajnička)

OVTSNEČEPZEBENA
VTSEKERKASUAVKK
ÁÁONTÁLPTLKRTAR
ŽČKOTOLĹOPAAVŇO
KALHETPHGBRÁLDN
AICÍDEPXEKRPZAY
IIOACTACSTÁEŤMM
RANOSKPATNIŠŽRU
OKMÓŽAÔNONMSEIČ
MNŇERÁROHEMESFE
UEBPAIOPZSOPKAN
EČILVODOMERDSTI
ZÚZEREMIKROBUSE
ÚĽÓCEINANÍPAZŽT
MKNHMLOKSINHOID
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk