Osemsmerovka #32703 - Príde Igorko do čínskeho obchodíku a pri ...

Príde Igorko do čínskeho obchodíku a pri pokladni sa podozrievavo spýta predavačky: "Nemáte vy koronavírus?" Šikmooká predavačka rázným piskľavým hlasom odvetí ...(tajnička)

NEMOLDINARABRAÁ
AKČAVOĽOPAKRÉKM
NRKRSTINYDZÁZČY
KOMÁRASLEÍÁMOUK
ZTVAKŠATAMTIDLV
ZÁCIBUĽKAAOKLSI
ÁRAKNETSARODUOS
KEAKAYJTEYBKBKA
ALKAČRCZAPÁUOTL
ZETMNIANOLDCCAH
NCÁZIJNLIÍÚHHIS
ÍKVÍDPESKRRÁNRÚ
KAAKEIIVEEPRÍUČ
VKLADZŠTOPLÍKKE
IEHMATSIROTKART
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk