Osemsmerovka #32702 - Prečo sa Igorko s manželkou rozhodli, že ...

Prečo sa Igorko s manželkou rozhodli, že budú mať len štyri deti? ...(tajnička)

AUTOGRAMIÁDAČJÍ
PTRAVORKUCHOLAK
LAÁAKVONECLÁERA
ALKIANVMOVLÁDAČ
USINKČÁGAPOVIBN
ZOBÁNSORKTÁKCIH
LŠAŽÁENKBAUŽDCÉ
AKLETSAPPNIRAAB
KAŠPITIŽALÚZIAE
ODIRLNPNEŤČARTP
MKTEOŽELEZNIČKA
NUODPRUNÉSÉADNL
IAŠOAROPORDÍJOI
CEČKNÍŇAAVIŽÝVV
AEINANEMANZYVNO
, , ,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk