Osemsmerovka #32701 - Igorko je už niekoľko týždňov na cestách až ...

Igorko je už niekoľko týždňov na cestách až už to nevydrží a zastaví pri vykričanom dome. Vojde tam a hovorí: "Dajte mi jeden rožok v párku, pivo a tú najhnusnejšiu babu, čo tu máte!" a položí na stôl 500 euro. Šéfka sa pozrie na bankovku a hovorí: "Za toto u nás môžeš mať tú najkrajšiu mačičku a ešte ti prinesie poriadny stejk!" ...(tajnička)

OABCENEDÚSDOOŽL
TEUNIDVOJBODKAE
RFZKMNSVEJEPŠLL
UIOEOTNTSMRHÚÚA
BGLURKTSNÍRORDK
YÚAUZLSŽBOATDOI
JRNROALOZNOKZKR
VAGÓNDRNZTMVOPB
LABBOIOMOMENTAA
ÍNCLRNŽŽÁRVPLRF
SIEŤKANAODEROTM
TMPHOODKVDAORNÍ
IEĹISÓRÁABOŽTEK
EZTŤIUGOČIPKÁRR
KOSDHEUKALYPTUS
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk