Osemsmerovka #32699 - Príde Igorko zo škôlky domov a ...

Príde Igorko zo škôlky domov a spustí: "Mami, mami, kamaráti v škôlke sa mi smejú, že mám koronavírus!" ...(tajnička)

PMAKĽETAVOČUROD
PRATBROŽOKNRZAO
OSSPEOTVAEVÝKAZ
VKTTOGJLÝSAMDŇN
ZETRAVAOIVÁMOYĽ
DČNAUMABVNIILKU
YOCKIHHNZNDNÁDD
CMVTCNYKIDÍIRUO
HÁAOAŠHSRELKGSŽ
YZSRĽETADALKSOR
ŽŠIIORHDBARVETÚ
AOÍSÁOBLAKRÁMAT
MFOTKAPREGLEJKA
IÉOAKNEILŠYMPEČ
KRMAPRACOVISKOV
!
https://osemsmerovky.relaxweb.sk