Osemsmerovka #32698 - Nesmelý Igorko sedí v lietadle do ...

Nesmelý Igorko sedí v lietadle do Stockholmu vedľa peknej dievčiny a nevie, ako začať rozhovor. Konečne sa spýta: ...(tajnička)

HRAČKABRIEZKAAT
DAĽHOPPIESOKIHE
ŽKDHCYDZVOPLECT
BĽESYSLADESDERP
OOBČAAKRÉŽANAMÍ
MKÁPRČDONEMESTE
BUTVÚVÝZDMOTSEM
ALAAZTCORPOTOPA
RIKKIKUSDBBLIET
DAČŽRÁDLOKSIJOB
ÉRIOFTZILALÚČKA
REZLDEINEŠURZVL
OMEOSLNALCHOTÁR
EČRPNAEAKVATSÝV
KOBERECJEDÁNZEB
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk