Osemsmerovka #32697 - Igorko začal utekať pred revízorom. Revízor ...

Igorko začal utekať pred revízorom. Revízor ho naháňal po celej električke a potom ešte kus po ulici ...(tajnička)

KABŽULSOHOBREZA
EĎHŇERAIČALTZÁB
OKNAKEHONIEDACV
CDNOLIVAPPIEMLA
LVÁIETIPZEDĽEOT
ĽMVIHSEOÁRIBSNS
HOŠNEAZLSSEATKP
OTTEŠPDITORKNAB
ITEFUBIČANKLANL
KCVOŽEČKVÁAENII
FIALÔČKAALGIKRO
RSČKŽIABREOČYDM
AÁLÚPLATNÝCVŇOE
SRTONÁPRSTOKAMV
NÝLÍSVEŽIČKATOK
, ,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk