Osemsmerovka #32694 - Môj pes stále naháňal ľudí na bicykli. ...

Môj pes stále naháňal ľudí na bicykli. Nakoniec to zašlo až tak ďaleko ...(tajnička)

ŽBAEESMBABRÁKLE
MLKIMUIRÁLOSUAT
FARNÍKKNTHBZETL
GHEEBKÍEUNÁOGKA
ROINOBANČITVEAČ
UDMDJCDILBYZPTE
RAKOKRKELOOOAAN
IRÔKOÁELCUCRRII
HNLŠTVAROHHEDSC
CONDMAKČIVTEVEA
ZSIONRCVUSSENDR
ÁŤČOLPOSIKAZIST
PVKÚSOKNALÚZIAA
AIAICKIFŤRÁSICM
DGUĽOMETADIZAJN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk