Osemsmerovka #3269 - Gorkij: Ak nájdeš v živote cestu bez prekážky,

Gorkij: Ak nájdeš v živote cestu bez prekážky, ...(tajnička)

UBILANCIARRD
DOCENTČIIOOS
FRESKADARZTT
ŽOEYEIDŽORDN
LTEMVIERUUAZ
TÁCZTDCKSKNÁ
ABCELAVATSOP
ČUĽNIAĽÍUOKA
KKIETNVDPIÁL
ANNRXRRIEKZÁ
KIANEYHHŇJAC
MKOSTÝMRÁBYR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk