Osemsmerovka #32187 - A. Fredro

A. Fredro ...(tajnička)

NAPLUKOVNÍKPRÍRODAZA
HARCÁROVNÁORSPEVÁČKA
MTAZRŽDSSUČKALAMÁRAČ
UEAVÁRPSOMASEIONOÍDÚ
ČLGILEKŽIŠAENTŽMNIAN
EUÓEONAJEŽTNÍÉAYKJRV
BRLRDÉPĽIZÁVERZOLAZÝ
NHIAYROEŠIEKOOBETONŠ
INPÁKTRELEGÁNRJCDAKK
CSERČKOKFÁŤAAEEOIOAO
AŽDNARBEOBDZIDPCTBKM
ORERPKOTTAČNURÁALŔÉE
NNMVUÁTŠERŔĽATTODÍTR
ÍÚKADBAILTAVISČEKAOM
SANTAOKBKSCCOEĽULHIÓ
AOKSIRHIAAJZKFRŤOELN
KAŽÚŠHZBOJNÍKINŽĹDBO
RÁTAHCIEPSOTČNKSLUIK
VÝNIMKAJASKYŇABÚRTBE
CHÁČDYCHOVKACMEJUÁZA
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk