Osemsmerovka #32172 - Demokritos

Demokritos ...(tajnička)

CHCMRCHAKITEMZOKIDRE
AKROVSŤŤPOVUVEDROEED
PIAKRÚBŠAŤČVTNEMARTA
RNNIOLKEPIOKTAČÁTVLŠ
ÁÁESTOŽIAREZDEMMETIR
VBYKNŠORBHBAKELITAFO
NŽHÍNEETRROFAMESCHŠT
IDČCIŇEBAEDLŽNÍKUUŤU
ČEPOČVČAFILMÁRKANHUA
KTEVKÝVLKŤCÍNZKKISČU
ADÁŽDNIKOLTKDĽAČOTIL
ÚJAKNIŽKAVESURBOEANO
SÚKROMIEUCEBIAOBPRŠP
CADALKOHOLIKAKŽONOTS
HDORVAČITCAVÍKLPSSIA
OEBSUINÉGTÁRODDLFTNL
VLJLAPÁZÚOMIERARMKKH
ŇOOALAPROROCTVOHKATZ
AKVOLDAKRZÁOASOBÁŠMO
OSDTRÚCHOKEJKAMPAŇIR
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk