Osemsmerovka #31770 - Kto nemá v srdci lásku

Kto nemá v srdci lásku ...(tajnička)

NEHCARTSOPFRČKA
UCPPRADZAJARMOK
ŇERÁROHARPÚNAEE
SVPMEEEČMIÓKRME
KOÁNBKSAVJŠOKAA
LDAÍRMLIUUZŽAIK
AVRMÍIOBLVLÚNLN
DPIOKNTOOONŠTTÁ
NKAKÝCPJAŠVOÍNH
ÍRHŤSONČEVAKNEA
ČAOHPVCERBTLADD
KJLHLŇLODISAÁUI
AIBÚĽAVAEEÚBŽTČ
MNOŽSTVOAKRÚRŠK
MANGOSŽALOBKYŇA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk