Osemsmerovka #31688 - G. Laub

G. Laub ...(tajnička)

ZĽAVAKVÁPOKYVPETŠO
FPMANZVODKYŇANILYB
ŽIEAKVÁRTOHCUMLJEO
MŠNUŽAVVÁSÚCITKRTT
ATÁTKŇÝAÄTOROÝEONP
KOČŽAYBLDZABHDZRÓT
VĽEDŇKUČERORAIDSME
ABLOVNŠEVGAKRENÉRT
MSNDOENKANTČÉAPROI
ÚUÍAČVINIODDIBYOHV
KVČTIÁNCROUIRCŽTBA
SEKOŽLAKVOĽMEŽAKOL
DNAKOSOSKABATLMAŤR
OÍZUPOKUTACINDORÔP
MRVOJAKURIOZITATNÝ
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk