Osemsmerovka #31679 - S. Freud

S. Freud ...(tajnička)

KÔPKASISTENTKATOČ
ODÔCHODCAMANŽETAU
ZVONENIEACKROINMB
BREČEVPRINCRÍNÁNY
HSPČÝLARCTOVAAVOT
ELRŽKTHRÁTORDVNŽO
AIIZÓCLSMÁBVHOASV
SVENÍIESAULBRTDTŇ
AKPVARKÝLKUÔIRAVA
RAUMDRNDKFMŽEAOOV
DLSABBOLESŤIŠKZPO
ITTÍHGOTRSTKNSĽEK
NEKÍNEBUBSUNIÝARÁ
KRAHÁČIKÍEŠSKŤVAN
APASTNOLYMPIÁDAÍM
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk