Osemsmerovka #307 - Čo chcel vajda aby každý cigáň v osade mal?

Čo chcel vajda aby každý cigáň v osade mal? ...(tajnička)

HRDLIČKARO
PSIPOSAČÚS
RBEDÁRKAŠL
PRESILOVKA
ZŠÁSOCHAOV
AUTOALARMA
JPPRÍPITOK
KKIMEHCOIB
OAKRAKBÁBC
ĽEPEČRPÁKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk