Osemsmerovka #30361 - O. Wilde

O. Wilde ...(tajnička)

JŤSALPÁNEŇERAITSIČHROZ
LSENÁTORESALŽEHLIČKAŽN
EKIIDOVDOPÉSKEŤĎVĽŇUÁD
KRNNECIAOBBLKSZCHRASTA
IMAELYAPAUDIOKAZETAVON
NIRLEKUNZLANRÝCHLIKNBÚ
EVBEGLDOTVCAAOŠIMONKAB
FOOZÁIKVCÁKÁVUBOTHÁOSI
RLNCTSABMRRTÍOMĹHORFKR
VDIAOTROIASARÚŽORBEEÍT
OAVNRIDVÁĽSKPOEVEKTÍNÁ
KHBATKCÚEPÁČKAFIIOENDS
OIRVLASTNÍKÍKTCEŽLVOOE
RŽOPICAVREZNOKSIJARÉKR
ČSNHHVKMATURITAENPVHŠD
UÚZOAKČIDUSOAHLBKSĽÁÁA
LSVDĽPOVERAMOEALÚUITZN
IŇYICVLÁSOKÁJBREZANPEP
AVRNOAVVBRYNDZIAREŇDÁD
RIVYNÉJEDNANIEACIČAJAZ
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk