Osemsmerovka #30359 - G.B. Shaw

G.B. Shaw ...(tajnička)

ZFTANÁGROMATAFVÍK
ÁRNTIROŽOKKVDOÝRÍ
CAVÍNCAEČÍUANPRDN
HJOOMTÁAKLŤBUYOÁÍ
RERZLZKLMDŠVBSČVL
ARTAUÚAZUUSAŽÁIEE
NUSMHBDJZPČLMNEDB
ÁVODOPÁDEKIPÁNIIO
RALTEMKRAMENOČOEG
BŤOSKVEAKRÍDAGIRB
AOPOÍJDNLANÁRMZKO
KVKILOMETERAVTÚOŤ
ŽIADOSŤRNEFDKOKSÁ
UČBTKÚRENIEAKNUŠŽ
TAÍUSZBLAMÁŽMĽREN
ILNŤNÁIRATEGEVNSI
ČTABUDZOGÁŇČHRACH
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk