Osemsmerovka #30333 - Cicero

Cicero ...(tajnička)

ROZRUKONIČEIRPMAŠINA
MVLEKONOMICKOSŤZÄVBO
ASPRÁVANIEASTRANASTA
KVEMSÚSOŠIENOEKŇCSŤI
ODOUEXEKÚTORHIĽPILVC
VÚOPBOOLEROPELERTVYÁ
ISTJELIKARÉNAATARSSN
CACINLAHIMMUCHACEUÁO
AICÍZIVKNIJSEHVHČBVT
DŽČIŽÝCEČACBCUÁLDJAE
NKZRVIEAKIZUMPVACEČD
AHDIYNSČPARFUMOPBLYS
BKNCFRANFORECHHČPOOZ
ROIEORNKPTZTVRCEÍRÁF
OZUBPJDSÍEÁÁNEYKATNA
VÄNEÁRÁAPLVRBEVADZAJ
OVLRUBLAHOPRIANIEKPČ
HÁAŽTIENIDLOSPLOŽTÍI
OZKÍNZOVÁZNOTÉZEBAŠA
DANALFABETBÚKŠBDAAOR
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk