Osemsmerovka #30332 - Cicero

Cicero ...(tajnička)

TNRAĽUTAKŠESBADBAŤ
RÁDEBEDFKNVTYČINKA
APMTMÁLOOETNEGIRID
OIIDKARATTDALKDOBŠ
GCEIUZBAYFOKEČUPAS
ARRTEPDSEMIGRANTEM
PAATSIZNEPRLRIKIAA
BMNFEHMTENAÝTANKRN
ŤKALIOÚĽSACUTEFAOD
SOLVAKČNTHIIŠERITA
OZFZMENSLETUAÁNCÁR
NÁAILJIIMÉRTXELÁBÍ
ŽRBINNKAŤZÓAŽKÉMUN
OBECENSTVONRÁBYRKK
TOTTNŤŠRMSAMČEKONA
OKŽÔLYŽIČKAEPRIFIA
TTEĽSTÁMROFTANANÁS
VÁPRÁVNIČKAMNOŽINA
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk