Osemsmerovka #30328 - Vincent van Gogh: .. vydláždená cesta: Je ...

Vincent van Gogh: .. vydláždená cesta: Je to pohodlné po nej chodiť, ale nerastú na nej žiadne kvety. ...(tajnička)

ČÁGAPYRAMÍDAANŽVPO
ATNIFRKLLNTŇTPILOT
RNTROPŠEMÁPYSMHAHK
OÁICENTRUMEKIUASĽN
BKÍLMUCGDECRSZDTAI
RNÁSTUPIŠTEOAILNDT
ANÉRAOOALNRZBKOÍHŠ
BÁSEŇPKDÁVKOVAČKCN
EODETEKTÍVMDMETLAI
RPURHCZSOBÝVAČKARZ
SBIOLÓGIAKTAIMAPTA
UALHURTŤLNÁRODNOSŤ
ČAREITSHCEPSORPTOÍ
KRÍŽEXEKÚCIAVAĽÚPV
AJČALAMÁDAEBZÁHADA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk