Osemsmerovka #30139 - Riasa, ktorá sa používa jako agar:

Riasa, ktorá sa používa jako agar: ...(tajnička)

RETIAZKAJYKO
SEEGBOCHNÍKE
ÚZMLSTRAKAOŤ
SAPENÁLEMSLS
TIEÍDBCIIKÍO
ANRZBÔHVDESV
VEANIŽONMČKI
APMZEITAAPAČ
IUEMDKÁGČARO
ŽENBAARRKLÉZ
KOTIŽÚSOAHCE
KÍLZUMELECDB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk