Osemsmerovka #30138 - Cicavce, ktoré znášajú vajíčka sa nazývajú:

Cicavce, ktoré znášajú vajíčka sa nazývajú: ...(tajnička)

ACIVALOPÚCHCÍNM
ADNAŠEFOTAVARPO
HRABRABVNEVERAZ
ÁOKMLÁKAAKPELÁN
VÝROBOKIČIHAPAA
DJÚÁACAKNLPAKKM
AOGNRROTIARKSLS
NKIBOREADCTČEEK
RLFOBRDZEAAOLRL
STRÁNKALDHDPBTA
OŽČIAVAJCEŠEMSD
NESALHZORDMIIEI
STKOTOLANČELSRS
AÓCEEPVYDRASKPK
ĎNAKMUGRAJCIARO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk