Osemsmerovka #30136 - Čuchový orgán hadov :

Čuchový orgán hadov : ...(tajnička)

CEVIČOZEBAAE
JOVÝVAHUTSTF
ALERKAMJAÁSE
LZIČEOACĽBEK
ÁÁNOIIPBUOVT
SPESORCDHLÍÍ
OIRHNMANRKRT
NSTZÁBAVAÁPE
INEOVČOSMPMP
KÍŠKÁRIŠKRGA
EKONOMIKAAÁN
AĽEŠOKDIALÓG
https://osemsmerovky.relaxweb.sk