Osemsmerovka #30135 - živočichy a rastliny sa tiež odborne nazývajú:

živočichy a rastliny sa tiež odborne nazývajú: ...(tajnička)

FAUČFUTBALYKART
AMLAPÁAKAŇYHCUK
AĎASNOŠKTOHCUBN
NAPOLITÁNKAYNHÁ
IAPMŠMIRGEĽDVCH
NXRENERVOZITAÚU
EAÁREBRÍKŽCMSSB
ČGNAKSODMHITOOO
ÚKOČBŇFZRLRTFPK
LIIIÁLEBEIÁIIIS
ZRCLSMÁPŽLAČNEL
AÁKPETŠOULETKÓO
ŤMAPŇKKRKLÚŽAAV
EOITÁTNALPMIAHO
RSKAUTKONTROLAC
https://osemsmerovky.relaxweb.sk