Osemsmerovka #30086 - Andrejev A.

Andrejev A. ...(tajnička)

TAICPECERADÁŠORČL
ORFKAINAMVÝŠKATCV
EKANLESSKAMIDEÁEV
KETJČTKÍNREFICNNR
ÍKADESDERPÁVPIACŤ
NOMRKKVIVÝŠNLLRÚB
JTOKEZTNTVKÉOAGLA
EIROOMUEAČODMIJIN
DPGVŤŽVMKIRDÍCSKD
OÍÁBEŇEÁŽDDOVÁZIA
RRNOLEANOAINÓRIÚM
APAJRZLZKČÁPMORKE
ČMRÔEEOOJARMOKŽRE
OTŽOPROSTREDIEMYH
OVONÓFOMARGORDITŤ
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk