Osemsmerovka #30054 - „Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy ...

„Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“ ...(tajnička)

AKČAZDÁHCU
SCHŽKPLECH
PRJIASAUNA
RFUNKCIAAK
ÁBBRTACNIM
VUIAÁÚNMEO
ALLGLRAVOT
NDEEPOPRIO
IOURSDODUR
EGMBLATNÍK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk