Osemsmerovka #2961 - Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžem ...

Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžem vôbec nič urobiť. Jeden sa volá včera a druhý zajtra. Dnešok je tým správnym dňom ...(tajnička)

BMAĽBAIMÉDAKA
OIMIBTLOÚVKGA
HEŤKRTESONČEN
ARATIGMRÁLISA
TADCTEÉDAŽRTK
SAÚZVDRPABTOT
TSÚŤAŽÁLŤŽAAA
VPRKVZDEDÁIKV
OLSÍČOVRPNHOO
ŠAVLPŠZPLECHŽ
KKÍBMOGÁERYTI
AČJOVDKÝNDSMR
ŽIŤHCÍNMCEPOK
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk