Osemsmerovka #2951 - Ak by sme čakali na stretnutie s ideálom,

Ak by sme čakali na stretnutie s ideálom, ...(tajnička)

RCSTRGUĽOVNICAFÁ
ÁVHSAPMOKLÁERAAŽ
NILÔPRAHORYOINZA
OVERDTZBÁYKŽÉSUL
KMECUZLJCČERILĽO
GLUKÓZAÝAHIŽACKB
ŽIOVÚHBBOSOKOVAC
TPVTUKIČÁLVDČLOA
AKOŠÁROKČETSEMÍT
NMBULVÁRULETACIK
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk