Osemsmerovka #2927 - Za čo kôň ťahá?

Za čo kôň ťahá? ...(tajnička)

KZVENČEKSKAUT
AÍAKČIRTSESZF
KKŠJŇERÁKAČÍA
RMLOAAKRAIČTK
OAYEKČSTKCÁPĽ
KGDTNMIGRÁCIA
OUSNOZYKETERP
DĽVMILÁZMIATS
ÍOOVSCÓVDCESV
LMKBAŇAGOZUBE
PERCENTOIDÁRT
RTASÚSTAVAĽZE
BLAHOŽELANIER
https://osemsmerovky.relaxweb.sk