Osemsmerovka #2913 - Ženy nevedia čo chcú,

Ženy nevedia čo chcú, ...(tajnička)

VIAĽHROCHDEDUŠKOL
KÍNPERČINÓFORKIMV
EPSDNTICVÍŤAZEMŇÝ
OREAISAAAKTÍVREST
VIATMGRVUVONSRDPR
IEOKŠDOEOROLÁKAOŽ
JKDOZORCARADÍPKIN
OUJOTDOMINOTVSANÍ
NPPÉOSÁREVÁZORKDK
HNPOSKEVATAPOLRAZ
AÍAKOVTCEDEVSPEBI
CKKÍBŇEZERKAIĽIST
RÍNNNONTEAPALETAŤ
EJAJOVÁZLONARHUDO
HADASÝVÝKOPKOLBOS
ÝČÁČŤTACHLADALKBO
VÝHRAKINORTKELENÚ
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk