Osemsmerovka #29024 - Štepka S.

Štepka S. ...(tajnička)

TNOKREIZAJIČEJČIDOVE
ENBLIAKITAMARGČNRAHD
MOURDŠLOLDAVÝMUKEKIR
DLCZBABELECOJEAOVČMÁ
EEHIIKRUKOKĽAZŠGOIOŽ
RPOPKMKBECĎABÁMNRŠDK
POTÁAÁNČLOIPLLŽIEULA
RRVOŽVDIHIMAKOETZDIM
EEŤKAEÚACKPZOŽPOBETF
PLATNIČKAADZVŇÚVADBI
AOČAAOENPIEBPALIČKAT
DREČRTPÁIGKOLIESKOLE
HEPÚHVERŠÓEJSÚDOKTEÁ
NLINAOĽTALKNFIGURANT
LEBVARKSIOKÍRFUKALIE
NIKONEIPUTSKNJEDPPER
FUNKČNOSŤYPOŠTÁRNOUM
ŽALÚZIAZEMEGUĽANIDRH
ONÁSTENKARTSESŽLOĎKA
NTEKVICAKRÍDAGIRBOSŤ
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk