Osemsmerovka #28487 - Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný ...

Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár vláskov chytí, urobí z nich padáčiky. ...(tajnička)

AČAUTOOPRAVOVŇA
KESABVALPNFÓBIA
IRBUCUKINAIGÁMS
MVUAKPŠPLRAPMUP
OÍTCAREZNVDRCNO
NKIÚROIDÁREEPIL
OAKĽFFRCHŠLPATU
KBAPIETÚUOORUAA
EVSKOSSLBKKOZLU
HAÁALOBMOTPDAOT
RTROARRVKPNUŤIO
USNRÁBZERYAKÍDR
DÍEMONŠTRUMTVAK
KREVÁZYBURTOALA
APLOCHAKOŠÁRHGA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk