Osemsmerovka #2806 - Čo páli a nie je oheň?

Čo páli a nie je oheň? ...(tajnička)

ABĽAMPŽ
SESTRAI
ZÁKAZKA
IHLUOOB
ĽEĽNAMM
SHAVAIO
RÁIVAKB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk