Osemsmerovka #2795 - Koná sa každé 4 roky

Koná sa každé 4 roky ...(tajnička)

KOLBAVLNKA
ÍIAKTSIRUT
NGNOPGNIPA
OOŠTEPÁRYŠ
KMPAÁDAPDO
AKČILRABÍN
KAKSIMVÁDV
IAŇELÁDEJO
SPODSTATAR
OBRAZSÚCIT
https://osemsmerovky.relaxweb.sk